Биология 7 сынып Жаңа бағдарлама Обновленка ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 оқу жылына жаңа бағдарлама мазмұны бойынша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-сыныптарына арналған

«Биология» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

7-сынып:

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары.
Білім алушылар:
1-тоқсан
Экожүйелер Ортаның экологиялық факторлары: абиотикалық (температура, жарық, рН, ылғалдылық) биотикалық (микроағзалар, жануарлар, өсімдіктер). Зертханалық жұмыс «Жергілікті жердің экожүйелерін зерттеу (мектеп ауласы мысалында)». 7.3.1.1 — жергілікті жер экожүйесі қоршаған орта факторларының тірі ағзалардың тіршілік әрекеті мен таралуына әсерін зерттеу
Қоректік тізбектер және қоректік торлар.Модельдеу «Қоректік тізбек пен торды құру». 7.3.1.2 — табиғи қоректік тізбектерді салыстыру;7.3.1.3 — қоректік тізбектер және қоректік торларды құрастыру
Экологиялық сукцессиялар: Бірінші және екінші реттік сукцессиялар. Экожүйелердің алмасуы. 7.3.1.4 — экологиялық сукцессия үдерісін сипаттау
Адам экожүйенің бір бөлігі. Антропогендік фактор. 7.3.2.1 — адам мен экожүйе арасындағы қарым-қатынастарды сипаттау
Адам әрекеттерінің экожүйеге жағымсыз  әсері. 7.3.2.2 — экожүйеге жағымсыз әсер ететін адам тіршілігінің салаларына мысалдар келтіру
Қазақстанда ерекше қорғалатын аймақтар. Жергілікті жердің ерекше қорғалатын аймақтары. 7.3.2.3 — ерекше қорғалатын Қазақстан Республикасының табиғи аймақтарының өсімдіктері мен жануарларын сипаттау
Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы. Жергілікті өңірдің ҚР Қызыл кітабына енгізілген жануарлары мен өсімдіктері. 7.3.2.4 — жергілікті өңірдің Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген жануарлары мен өсімдіктеріне мысал келтіру
Тірі ағзаларды жүйелеу Тірі ағзалардың бес патшалығына жалпы сипаттама: прокариоттар, протисталар, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жануарлар. Өсімдіктер мен жануарлардың негізгі жүйелік топтары: Патшалықтар. Типтер. Бөлімдер. Кластар. Өсімдіктер мен жануарларды жүйелеудің маңызы. 7.1.1.1 — жүйелеудің маңызын түсіндіру;7.1.1.2 — жүйелеуде тірі ағзалардың орнын анықтау
Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың сыртқы құрылысындағы ерекшеліктер. 7.1.1.3 — омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың құрылысының ерекшеліктерін сипаттау
Дихотомиялықәдіс.Дихотомиялық кілттерді қолдану. 7.1.1.4 — жекелеген ағзаларға қарапайым дихотомиялық кілттерді қолдану
Жасушалық биологияСу және органикалық заттар Жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер жүйесі түсініктері. Өсімдіктер және жануарлар жасушаларын салыстыру. Жарық микроскобынан көрінетін жасуша құрылымдары: пластидтер, вакуоль, ядро, цитоплазма, жасушалық мембрана, жасушалық қабырға. 7.4.2.1 — «жасуша», «ұлпа», «мүше», «мүшелер жүйесі» ұғымдаран түсіндіру;7.4.2.2 — өсімдіктер және жануарлар жасушаларын ажырату
Судың қасиеттері: беттік керілу, судың қозғалысы, еріткіштігі, қайнау және балқу температурасы, жылусыйымдылығы. Судың биологиялық маңызы және оның еріткіш ретіндегі, температураны сақтау мен реттеудегі ролі. Зертханалық  жұмыс «Судың тірі ағзалар үшін маңызы мен  қасиеттерін зерттеу». Микро- (мырыш, темір, селен, фтор) және макроэлементтердің (магний, кальций, калий, фосфор, ) тірі ағзалардың тіршілік әрекеті үшін маңызы. 7.4.1.1 — судың қасиеті мен тірі ағзалар үшін маңызын сипаттау;7.4.1.2 — тірі ағзалар тіршілік әрекеттері үшін микро- және макроэлементтердің ролін сипаттау
Азық – түліктердегі органикалық заттар: нәруыздар, майлар, көмірсулар.Зертханалық жұмыс «Азық – түліктерде көмірсулар, нәруыздар және майлардың бар болуын  зерттеу». 7.4.1.3 — азық – түліктерде көмірсулар, нәруыздар және майлардың бар екендігін дәлелдеу
Өсімдіктерде макроэлементтердің тапшылығы (азот, калий, фосфор,). Тыңайтқыштар: органикалық және минералдық (азотты, калийлі жәнефосфорлы). 7.4.1.4 — минералды тыңайтқыштардағы азот, калий және фосфордың өсімдіктер үшін маңызын танып білу
2-тоқсан
Заттардың тасымалдануы  Заттар тасымалдануының тірі ағзалардың тіршілік әрекеті үшін маңызы. Заттардың тасымалдануына қатысатын тірі ағзалардың мүшелері мен мүшелер жүйесі. 7.1.3.1 — тірі ағзалардағы қоректік заттардың тасымалының маңызын түсіндіру;7.1.3.2 – өсімдіктерде заттардың тасымалын қамтамасыз ететін мүшелерді танып білу
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сабақ жоспарлар сайты 2022-2023 ЖОСПАР.КЗ
Добавить комментарий